logo    Zásielkový obchod  ZÁHRADA PODĽA VAŠICH PREDSTÁV  Splňte si svoje sny o záhrade presne podľa Vás 

250x2502sk.png

NOVINKY

arr3Nová jarná ponuka 2018!Vážení zákazníci, pripravili sme pre Vás novú jarnú ponuku semien, cibuľovín, záhradných a... arr3Slávnostné a svadobné kvetinové výzdoby presne podľa VásZhotovíme , pripravíme a poradíme Vám pri výbere kvetinovej výzdoby na rôzne slávnostné...

KONTAKTY

Ing. Miroslava Královičová Petržalová
Brezina 401
908 43 Čáry
tel: 0908 955 405
Petrzalova@zpvp.sk
IČO: 46121731
Zapísaná v Živnostenskom registri č. 240-21349

Ihneď k dodaniu

ANKETA

Objednali by ste si u nás?

Určite áno Určite áno 51% Asi áno Asi áno 15% Možno Možno 16% Určite nie Určite nie 18%


OBCHODNÉ PODMIENKY
Obchodné podmienky

1. Všeobecné podmienky

Zákazník si môže požadovaný rastlinný sortiment objednávať online na našej internetovej stránke www.zpvp.sk. Ďalším spôsobom je objednávanie prostredníctvom mailu na e-mailovej adrese: zasielkovyobchod@zpvp.sk, telefonicky na tel. čísle 0908 955 405 v pracovných dňoch v čase od 09:00 do 17:00 h alebo formou sms správy na uvedené telefónne číslo. Postup pre objednanie prostredníctvom sms správy nájdete na našej stránke pod označením AKO NAKUPOVAŤ. Objednávku možno zaslať aj písomne na adresu našej firmy, ktorú nájdete na úvodnej stránke pod označením Kontakty.

 

2. Práva a povinnosti predávajúceho

1. Povinnosti predávajúceho:

 • predávajúci sa zaväzuje dodať rastliny v správnom množstve, druhu a za ceny platné v deň odoslania objednávky,
 • dodať požadovaný sortiment spôsobom, ktorý si zákazník zvolil (kuriér alebo Slovenská pošta),
 • rastliny zaslať do 21 dní odo dňa obdržania objednávky na adresu zákazníka, pričom sa za deň odoslania považuje deň, kedy bola zásielka odovzdaná kuriérovi alebo deň odoslania prostredníctvom Slovenskej pošty, v prípade oneskoreného dodania informovať zákazníka o dôvodoch omeškania a o najbližšom termíne dodania,
 • kytice doručiť zákazníkovi do 24 h od úhrady zálohovej faktúry za kytice alebo do 48 h od uskutočnenia objednávky v prípade zákazníkov z obce Čáry,
 • zabaliť rastliny vhodným spôsobom, aby nedošlo k ich znehodnoteniu počas prepravy,
 • zaslať spolu s požadovanými rastlinami aj návod na pestovanie,
 • ak predávajúci nesplní zmluvu, pretože objednaný tovar nemôže dodať, je povinný o tom bezodkladne informovať spotrebiteľa,
 • predávajúci je povinný zaobchádzať s osobnými údajmi zákazníka, ktoré uvádza zákazník pri objednávaní tovaru alebo pri registrácii v súlade so zákonom č. 122/2013 z 30. apríla 2013 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákono a jeho novelou č. 84/2014.

2. Práva predávajúceho:

 • predávajúci nezodpovedá za oneskorené dodanie rastlín a kytíc alebo nedodanie rastlín alebo kytíc spôsobené kuriérom,
 • predávajúci nezodpovedá za chybne uvedenú adresu prijímateľa alebo za neuvedený spôsob dodania tovaru, z tohto dôvodu si predávajúci vyberie spôsob doručenia prostredníctvom Slovenskej pošty, v prípade kytíc prostredníctvom kuriéra,
 • v prípade nedodania požadovaného sortimentu od dodávateľa, zasielame náhradný tovar len so súhlasom zákazníka,
 • predávajúci si vyhradzuje právo na zaslanie zálohovej faktúry pri objednávke rastlín nad 100 €,
 • predávajúci si vyhradzuje právo nesplniť objednávku, ak je zákazníkom osoba, ktorá si už v minulosti v našom zásielkovom obchode objednala a do dnešného dňa cenu za objednané rastliny nezaplatila, prípadne zásielku neprevzala bez uvedenia závažného dôvodu.

 

3. Práva a povinnosti kupujúceho

1. Povinnosti kupujúceho:

 • kupujúci je povinný zaplatiť kúpnu cenu a prevziať dodaný rastlinný materiál v súlade so zmluvou,
 • má povinnosť pri preberaní zásielky skontrolovať neporušenosť obalov a či zásielka nie je znehodnotená, akékoľvek poškodenia nám treba bezodkladne oznámiť,
 • nebezpečenstvo škody na rastlinách prechádza na kupujúceho v čase, ak kupujúci poruší zmluvu tým, že tovar neprevezme, čím spôsobí ich znehodnotenie,
 • kupujúci uskutočnením objednávky alebo registráciou na stránke súhlasí so spracovávaním osobných údajov podľa zákona o ochrane osobných údajov.

2. Práva kupujúceho:

 • kupujúci má právo obdržať rastliny požadovaného druhu, množstva a v cene, ktorú mali v čase odoslania objednávky,
 • kupujúci má právo byť informovaný o zmenách v dodacích podmienkach z dôvodu nepredvídateľných situácií,
 • kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy podľa odseku 7 tejto zmluvy Odstúpenie od zmluvy,
 • kupujúci má nárok na reklamáciu,
 • predávajúci a kupujúci sa môžu dohodnúť na náhradnom plnení v rovnakej kvalite a cene.

 

4. Cena tovaru

Ceny uvedené v našom internetovom obchode sú platné v čase objednania tovaru. Fotografie a texty k jednotlivým produktom majú iba informačný a ilustračný charakter. Zdrojom textov a fotografií sú: Christopher Brickell - Encyklopédia záhradných rastlín, Róbert Čeman - Živý svet - RASTLINY, František Glváč - The Queen of Flowers - Famous roses from the past to the present, Tomáš Jan - Jadroviny, Tomáš Jan - Peckoviny, internetové stránky firiem ENGO, s. r. o., KOHAPLANT, s. r. o., X-Mas, s. r. o., Barca, s. r. o., Kvety.sk, s. r. o., SOBA, s. r. o. a naše vlastné fotografie z nášho záhradníctva. Dokladom o predaji je faktúra, ktorú zákazník obdrží v elektronickej forme e-mailom. K cene rastlín je pripočítané poštovné a balné.

 

5. Dodacie podmienky

1. Termín dodania: objednávky vybavujeme postupne, najneskôr do 21 dní od prijatia objednávky, tovar z kategórie Tovar skladom zasielame obratom a tovar z kategórie Ihneď k dodaniu do 10 dní. U produktov, u ktorých je uvedený iný termín zasielame až v uvedenom termíne. Kytice doručujeme do 24 h od úhrady platby na účet, v obci, kde sídli naša firma najneskôr do 48 h od uskutočnenia objednávky. V prípade oneskorenia dodávky zo strany dodávateľa Vás budeme informovať prostredníctvom e-mailu, prípadne telefonicky.

2. Spôsob dodania: objednané rastliny zasielame poštou na dobierku, prípadne kuriérom. Kytice do okolitých miest zasielame kuriérom alebo si ich zákazník môže po uskutočnení úhrady vyzdvihnúť osobne v sídle firmy. V obci, kde sídli naša firma zásielky doručujeme prostredníctvom donáškovej služby zdarma. Ku každej objednávke obdrží zákazník faktúru v elektronickej podobe alebo tlačenú ako súčasť balíka.

3. Poštovné a balné: poštovné pre každú objednávku závisí od hmotnosti balíka, pri balíkoch do 5 kg a platbe na dobierku je poštovné 3,20 €+ balné. Pri platbe vopred je poštovné 2,50 €. Balné činí 1 €. Kuriérska služba pre každú objednávku do 5 kg je 8,76 € + balné. Nad 5 kg sú ceny podľa platného cenníka Slovenskej pošty. Poštovné za samostatnú zásielku semien je 2,70 €. Zásielky ovocných stromčekov musia byť posielané ako neskladné a poštovné pri odoslaní prostredníctvom Slovenskej pošty činí 5,20 € + balné. Kytice zasielame prostredníctvom kuriéra zdarma. Uvedené ceny platia pre Slovenskú republiku.

 

6. Platobné podmienky

Kupujúci zaplatí dohodnutú kúpnu cenu pri prevzatí dobierky alebo pri preberaní zásielky od kuriéra. V prípade ak si zákazník vyberie platbu prevodom na účet poštovou poukážkou alebo príkazom na úhradu, platí vopred na základe zálohovej faktúry. Rastliny sú mu zaslané až po obdržaní platby na účet. Pri preberaní zásielky je kupujúci povinný si zásielku ihneď po obdržaní skontrolovať. Kytice sú uhrádzané vopred príkazom na úhradu alebo poštovou poukážkou na účet, po pripísaní úhrady na účet sú kytice do 24 h doručené zákazníkovi.

 

7. Záruka

Na rastliny sa vzťahuje zákonná záruka 24 mesiacov, výnimku tvoria letničky, dvojročky, niektoré balkónové rastliny a krátkoveké rastliny. Záruka sa nevzťahuje na poškodenia z dôvodu nedostatočnej starostlivosti zo strany zákazníka. Najmä ide o poškodenia mrazom u na mráz citlivých druhov, ktoré neboli dostatočne prikryté, uhynutia rastlín spôsobené nadmerným suchom alebo naopak vlhkom u rastlín, ktoré vyžadujú malú zálievku a pod. Ako záručný list slúži faktúra. Na ostatné produkty je záruka 24 mesiacov, ak je na produkty dlhšia záruka, je uvedená u každého produktu zvlášť.

 

8. Odstúpenie od zmluvy

Kupujúci je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru. Odstúpením kupujúceho od zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje. Predávajúci je v tomto prípade povinný prevziať tovar späť.

Tento odstavec sa však netýka živých rastlín, ktoré vzhľadom k možnému poškodeniu následnou prepravou nemožno vrátiť podľa § 12 ods. 5 písm. c zákona č. 108/2000 o ochrane spotrebiteľa pri podomovom a zásielkovom predaji. Kupujúci však môže do 7 dní odo dňa uskutočnenia objednávky ju zrušiť a to prostredníctvom e-mailu na adrese: zasielkovyobchod@zpvp.sk. My Vám následne zašleme potvrdenie o zrušení objednávky.

Pri odstúpení od zmluvy je predávajúci povinný v lehote 7 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy vrátiť zaplatenú cenu za tovar, ak kupujúci zálohovú faktúru uhradil.

 

9. Ochrana osobných údajov

Predávajúci plní svoje informačné povinnosti voči kupujúcemu súvisiace s plnením kúpnej zmluvy a marketingovým zasielaním newsletterov prostredníctvom zvláštneho dokumentu v zmysle článku 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovávaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov.

Kupujúci súhlasí so zasielaním informácií súvisiacich s tovarom, službami alebo firmou predávajúceho na elektronickú adresu kupujúceho a tiež súhlasí so zasielaním obchodných informácií predávajúcim na elektronickú adresu kupujúceho. Svoju informačnú povinnosť voči kupujúcemu v zmysle článku 13 nariadenia GDPR súvisiacu so spracovávaním osobných údajov kupujúceho na účely zasielania obchodných informácií plní predávajúci prostredníctvom zvláštneho dokumentu.

Kupujúci súhlasí s ukladaním tzv. "cookies" na svoj počítač. V prípade, že je nákup na webovej stránke možné vykonať a záväzky predávajúceho z kúpnej zmluvy plniť bez toho, aby dochádzalo k ukladaniu tzv. "cookies" na počítač kupujúceho, môže kupujúci súhlas podľa predchádzajúcej vety kedykoľvek odvolať.

 

10. Reklamácia

Pred prevzatím a zaplatením zásielky je potrebné, aby si kupujúci skontroloval, či zásielka nie je poškodená. Poškodenú zásielku je treba reklamovať priamo u doručovateľa na pošte.

Pri rozbalení zásielky je treba skontrolovať, či rastliny sú dodané v požadovanom množstve a druhu. Ak zákazník zistí nezrovnalosti, alebo ak je niektorá rastlina poškodená z dôvodu neprimerane dlhého času doručenia, má kupujúci nárok na:

 • dodanie náhradného tovaru alebo dodanie chýbajúceho tovaru,
 • požadovať primeranú zľavu z kúpnej ceny.

Pre posúdenie životaschopnosti rastliny a následné dodanie náhradného tovaru, je treba, aby kupujúci kontaktoval našu firmu na tel. čísle 0908 955 405 v pracovných dňoch čase od 09:00 do 17:00 h. Často sa stáva, že zákazník si myslí, že ak rastlina nie je v 100 % stave je znehodnotená. My však dodávame plnohodnotné rastliny a väčšina z nich si čoskoro po vysadení vytvorí kompaktný habitus.

Pri dodaní náhradného tovaru je predávajúci oprávnený požadovať, aby mu na jeho náklady kupujúci vrátil vymieňaný tovar v stave, v akom sa mu dodal. Pre vybavenie reklamácie je treba, aby ste nás kontaktovali čo najskôr a to e-mailom: zasielkovyobchod@zpvp.sk. Pre posúdenie oprávnenosti reklamácie nám prosím zašlite faktúru a fotografiu reklamovanej rastliny ihneď po doručení. O oprávnenosti reklamácie rozhodneme najneskôr do 3 dní od obdržania reklamácie. Vybavenie reklamácie trvá najdlhšie 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Reklamácia sa neuplatní na rastliny, ktoré boli poškodené v dôsledku neprevzatia alebo oneskoreného prevzatia zo strany zákazníka. V takom prípade zákazník nemá nárok na reklamáciu!

ZmJiMGU4Yz